Tvåplans hus med röd träfasad med vit text Dragonen.

Gavlefastigheters kontor på Kungsbäck i Gävle

Om Gavlefastigheter

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns verksamheter. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Idag förvaltar vi cirka 550 000 kvm lokalyta.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att:

  • tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter.
  • i samråd med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
  • aktivt driva klimat- och miljöfrågor i vår verksamhet.
  • inom ramen för den kommunala kompetensen, på ett konkurrensneutralt sätt och genom aktiv fastighetsförvaltning, underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora företag för att stimulera företagsamheten i Gävle kommun.

Sidan uppdaterades senast 6 december 2022