Historien visar vår drivkraft genom decennier – att alltid göra Gävle lite bättre

1960-talet

I mitten på 60-talet med Stockholm och Göteborg som förebilder ville även Gävle kommun starta ett fastighetsbolag. Avsikten var att bygga och förvalta fastigheter utanför bostadssektorn. Fastighetsbolaget avsågs användas för näringslivsprojekt och saneringar i centrala Gävle. Sagt och gjort, 1960 förvärvades AB Gavlegårdarnas vilande bolag Brynäs Byggnads AB som idag är Gavlefastigheter.

Kort därpå, 1967 invigdes bolagets första projekt. Dåvarande Gavlerinken byggdes om och 2006 döptes den om till det nya smakfulla namnet Läkerol Arena. Arenan har hunnit byta namn till Monitor ERP Arena och ägs inte längre av Gavlefastigheter.

1970-talet

På 1970-talet övertar Brynäs Byggnads fastigheter med nedlagd verksamhet, bland annat gamla anrika tobaksfabriken i kvarteret Centrifugen. Här byggdes det om för att anpassas till elever vid ett nytt AMU-center. Fastigheten såldes senare till Byggnadsstyrelsen.

1980-talet

1983 lägger Götaverken Ångteknik ner sin svetsning av soda- och industripannor inom kvarteret Galeasen, som låg i det som nu är ett industriområde på Brynäs.

Brynäs Byggnads förvärvar fastigheten och bygger om till ett bageri och lokaler för byggprogrammet.

1990-talet

1993 samordnas Gävle näringslivsavdelning och Brynäs Byggnads under en gemensam VD.

Under 1996 antar Kommunfullmäktige en ny handlingsplan för Brynäs Byggnads. Beslut tas bland annat om försäljning av vissa fastigheter till kommunen. Brynäs Byggnads fastighetsinnehav krymper från 100.000 till cirka 60.000 kvadratmeter.

Ägardirektiven kompletteras med att ge bolaget en aktiv roll vid uppbyggnad av Teknikparken i Kungsbäck. En framtidsvision centralt placerad vid högskolan i Gävle med nära till kommunikationer som knyter ihop inlandet med Norrland och Stockholm, på promenadavstånd till vackra Boulognerskogen.

2000-talet

I Teknikparken invigdes år 2001 byggnaderna Grenadjären och Dragonen, Gavlefastigheters nuvarande kontorsbyggnader. Det var de två första företagshotellen inom Teknikparken.

Vid årsskiftet 2006/2007 fördelades ägandet av Gävle kommuns fastighetsbestånd mellan två aktörer, Brynäs Byggnads AB och AB Gavlegårdarna.

Under 2007 förvärvar bolaget delar av Tekniska kontoret och Kultur & Fritid. Den 20 december 2007 byter Brynäs Byggnads AB namn till Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

2010-talet

Gavlehovshallen, en 18 000 kvadratmeter stor friidrott- och sportarena ser dagens ljus. Med tre hallar Alfahallen, Novahallen och Omegahallen. Där Omegahallen är en av Sveriges största friidrottshallar. Under decenniet blir Markbyggarna Gavle Drift & Service.

Gavlefastigheters driftavdelning och fastighetsskötsel går samman med de som sköter kommunens gator och parker för att renodla bolaget till en utförarorganisation.

2020-talet

Hemlingborg byggs, ett unikt hus där människor möts över generationsgränserna. Här finns förskola, skola, vård- och omsorgsboende och en idrottshall under samma tak.

2021 återgår skötsel av kommunala gator och parker till Gävle kommun.

Under våren 2024 fusioneras Gavle Drift & Service med Gavlefastigheter och två bolag blir ett. Gavlefastigheters vision växer sig allt starkare, att fortsatt förvalta och förädla såväl utsidan som insidan av Gävle, den goda staden.