För dig som hyresgäst hos oss

Oavsett om du jobbar, bedriver verksamhet eller vistas i våra lokaler finns det tillfällen när du behöver snabb tillgång till information. Du är alltid välkommen att kontakta oss, men för att underlätta för dig har vi samlat information på de här sidorna.

Hyresmodell och lokalpolicy

Här kan du ta del av hyresmodellen som beskriver hyressättningen samt riktlinjer och regler för lokalfrågor som gäller inom kommunen.

Hyresmodell och lokalpolicy

Säkerhet

Information om och våra rutiner för elsäkerhet, brandskydd, kamerabevakning och hur vi arbetar för att uppnå en säker vintermiljö med snö och halka.

Läs mer om säkerhet