1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Säkerhet

Säkerhet

På de här sidorna kan du ta del av information om vad vi gör och vad din verksamhet kan och behöver göra själva för att upprätthålla säkerheten i och runt om lokalerna. Det gäller främst löpande kontroller av brandskydd och elsäkerhet.

Med säkerhet i fokus

Vi gör vårt bästa för att skapa trygga miljöer, såväl utom- som inomhus. Du som hyresgäst är delaktig i en stor del av säkerheten. Här hittar du allt som gäller larm, inbrott, brand, elsäkerhet, kameraövervakning och hur vi tillsammans skapar en trygg vintermiljö.

Brandsäkerhet

Som hyresgäst har du ansvar för att din verksamhet följer förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete. Regelbundna kontroller bidrar till att skapa ett bra brandskydd.

Elsäkerhet

El är en självklar del av vår vardag. Precis som säkerhet runt installation och anslutna anläggningar. Med regelbundna kontroller ser vi tillsammans till att allt är som det ska.

Säkerhet och skadeförebyggande arbete

Svenska Kommun Försäkrings ABs (SKFAB) riktlinjer och krav är ett stöd för att stärka det systematiska och utvecklande säkerhets- och skadeförebyggande arbetet. Det gäller för kommuner och verksamheter försäkrade i SKFAB.

Kamerabevakning

Vår kamerabevakning är till för din och Gävlebornas trygghet. Vi kamerabevakar i skade- och brottsförebyggande syfte på bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar.

Vi ser det snöar

En trygg och säker miljö gör det lättare för alla under vinterperioden. Här hittar du vanliga frågor om hur vi arbetar med allt från snöröjning till sandning.