1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Säkerhet
  4. En trygg vintermiljö

En trygg vintermiljö

Våra fastigheter ska erbjuda en säker plats för alla, oavsett årstid. Vintern kan bjuda på fler utmaningar som kräver lite mer av oss alla.
Snöar det ute eller är halt? Med största sannolikhet vet vi redan om det. På de här sidorna kan du följa när vi snöröjer och halkbekämpar.
Passa på att ta del av allt som har med utomhusmiljön på vintern att göra i god tid. Tillsammans kan vi göra vintern både behaglig och säker i år igen.

Senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning

Här informerar vi om arbetet med snöröjning och halkbekämpning på våra fastigheter. Informationen uppdateras på vardagar 7-17, så snart snöröjning eller sandning är påkallat. Följ loggen så vet du när och var vi plogar och sandar.

/Datum och tid
Uppdatering snöröjning och halkbekämpning
Tabell?

För allas säkerhet – håll avstånd, vistas aldrig i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden.

Vanliga frågor om snö och halka

Vinter

Vad menar vi med en trygg vintermiljö?

Vi jobbar alltid för att miljön ska vara så säker det går utifrån rådande omständigheter.

Med din och våra övriga hyresgästers hjälp kan vi bli snabbare på att upptäcka blixthalka eller farliga istappar. Och vi kan säkra området tills våra snöröjare hinner till er. Hör av dig direkt till oss om det finns en fara.

I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom.

När blir det vinter?

Vår vintersäsong, när vi är redo att snöröja och halkbekämpa, sträcker sig från den 15 oktober till och med den 30 april.

Vad behöver förberedas inför vintern?

Du kan bidra till att förebygga skador och underlätta för snöröjningen genom att flytta bänkbord, leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen. Tänk också på att inget ska förvaras under kanten av taket då risken är stor att föremålen förstörs i samband med takskottning.

Snöfall

När hela världen blir vit

Snö kan komma plötsligt. Och vintervädret skiftar från år till år. Ibland får vi mycket snö och kallt medan andra år kan det i bästa fall komma snö vid några tillfällen och vara blidväder. Vi jobbar alltid för att miljön ska vara så säker det går utifrån rådande omständigheter.
Vår jour för snöröjning och halkbekämpning bevakar väderleksrapporter och kontrollerar snömängder. Du behöver bara anmäla snöfall till oss om något oförutsett inträffar under dagen som kräver särskilda insatser.

När kommer snöröjaren?

Vi snöröjer främst när verksamheterna är stängda, på kvällen, natten eller tidig morgon. Vår jour för snöröjning- och halkbekämpning håller koll. De bevakar väderlekarsrapporter och kontrollerar snömängder.
När snön faller och det kommer mängder som gör att snöröjning behövs, jobbar vi så mycket vi kan. Alla ska få skottat men vi har svårt att vara på alla ställen samtidigt.
Under pågående snöfall med pågående eller planerad snöröjning tar vi endast emot felanmälningar gällande snöröjning- och halkbekämpning som kräver särskilda insatser.

Snöröjer vi med maskiner?

Vi plogar främst på kvällen och natten mellan 18.00-07.00. Av säkerhetsskäl snöröjer vi inte med maskin på förskolor och skolgårdar på vardagar mellan 7 – 18. Det finns såklart undantag vid kraftigt snöfall, när vi behöva snöröja med maskin även här. Det genomförs då under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheten.

Varför är inte hela gården plogad?

Snöröjarna plogar och skottar vägar fram till entré och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs inte.

Vem handskottar och sandar vid entréer?

Manuell snöskottning och sandning vid entréer, trappor och nödutgångar ansvarar hyresgästen själv för. Förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus är undantag, där sköter Gavlefastigheters personal snöröjningen. 
Läs mer om fördelningen i gränsdragningslistan. (länk till gränsdragningslistan)

Stora snöhögar då, tas de bort?

När vi snöröjer så blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Blir högarna för stora transporterar vi bort snön, när vi har möjlighet.

Halt på vägen

Det är plötsligt glashalt, vad ska jag göra?

Ishalka kan komma plötsligt. Sanda provisoriskt där det behövs, till exempel på körvägar, gångar och trappor. Vi behöver hjälp av dig och våra andra hyresgäster för att upptäcka blixthalka och att säkra området tills våra snöröjare kommer. I första hand kan du själv sanda med sand från halbekämpningslådan på gården. Men var lugn, vi kommer och sandar.
Anmäl till oss om det finns en fara.

Vad ska jag sanda med?

Vid varje skola och förskola finns det en vintersandlåda där du kan hämta sand. Det är vårt ansvar att sandlådorna är påfyllda under vintern. Anmäl om sandlådan är tom.

Det är halt efter snöjningen, när kommer sanden?

Efter att snöröjning utförts brukar vi oftast behöva sanda området, men det beror helt på vädret. Under pågående snöfall när snöröjningen genomförs så väntar vi till uppehåll innan halkbekämpning utförs.

Varför är inte hela gården sandad?

Vi sandar hårdgjorda ytor, det vill säga asfalterade och grusbelagda gång- och körvägar. Gräsmattor och övriga lekytor sparas för att inte underlaget ska bli påverkat av våra maskiner.