Vilka tjänster kan vi hjälpa dig med?

Vi hjälper Gävle kommun med transport, möbel och logistiklösningar.

Transportlösningar för ett hållbart Gävle

Att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar till verksamheter inom Gävle kommunkoncern är en viktig del av vårt uppdrag. Vi ansvarar för Gävle kommuns fordonsflotta med bilar, cyklar, mopeder, maskiner och lätta lastbilar.

Här samlar vi tips och information för dig kör bil, cyklar eller på annat sätt använder de fordon som vi servar.

Gävle kommuns resepolicy

Det övergripande målet är att resor som företas av anställda i Gävle kommun är miljöanpassade, kostnadseffektiva och trafiksäkra. Gävle kommuns resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. För att uppnå målet ställs höga krav på miljövänliga fordon.

Inred med Möbelpoolen

Hos Möbelpoolen kan Gävle kommuns verksamheter hitta och lämna in möbler och inredning för återbruk.

Alla beställning hanteras på webben.

Inred med Möbelpoolen