1. Hem
 2. Tjänster
 3. Bilar

Bilar

Resor och transporter inom Gävle kommun ska vara fossilfria år 2025

Sedan 2015 har det funnits ett politiskt uppdrag för kommunens fordonsflotta. Med en gemensam administration kan vi säkerställa att byten till fossilfria fordon sker kontinuerligt. Sedan 2020 innefattas även cyklar i fordonsansvaret.
Ett av målen för att minska vår klimatpåverkan genom resor är att minska körda kilometrar med 30% i jämförelse med sträckan som kördes år 2018 inom Gävle kommun.

Hur ska vi göra det?

Det finns många sätt som vi kan jobba med för att nå målet. Vi kan bland annat minska antalet bilar, samnyttja de bilar vi har, välj andra transportmedel som cykel och buss och ha digitala möten oftare. Samtliga sätt följer Gävle kommuns resepolicy.

Vanliga frågor om bilar

Här hittar du information och användbara tips.

Hur du kör bil påverkar miljön, trafiksäkerheten och ekonomin

Hur kör jag för att spara på bränsle, utsläpp och ekonomi?

Grundtanken är att köra med framförhållning och ruttoptimering.

Elbil

Kör du sparsamt med elbilen får du batteriets laddning att räcka längre.

Finns det kupévärmare i bilen?

Det går att förvärma elbilen med den inbyggda parkeringsvärmaren. I bilens display går det att ställa in max tre starttider för parkeringsvärmaren per dag. I handsk¬facket finns instruktionsbok för bilens värmare.

Vad kan jag göra för att få batteriets laddning att räcka längre?

Planera din körning.
• Håll blicken långt fram för att undvika stopp och hastiga inbromsningar.
• Använd motorbromsningen som även laddar upp batteriet igen.
• Accelerera mjukt istället för raskt och bestämt.
• Få längre räckvidd genom att köra i ECO-läget.
• Håll hastighetsbegränsningarna. Bilen kommer mycket längre om du kör i 80 km/h jämfört med 100 km/h.
• Sätt alltid i laddningskabeln när bilen står par¬kerad om möjlighet finns, ta med laddningskabeln när du kör i väg för att minska stöldrisken.

Drivmedel

Vad ska bilen tankas med?

I Gävle kommunkoncern finns det bilar som drivs på el, biogas, eller HVO100. På insidan av tanklocket på alla bilar finns information om vilket drivmedel som ska användas.

Vart hittar jag närmaste ställe att tanka på?

Vad ska jag göra om bilen blivit tankad med fel drivmedel?

Om du tankat fel driv­medel är det viktigt att du inte startar bilen. Har du redan hunnit starta bilen, stäng av den så snabbt som möjligt och ring oss direkt.

Vad gör jag om det är fel på tankkortet?

Vid fel på tankkortet kontaktar du fordonsansvarig i din verksamhet.

Alkolås

Hur startar jag bilen med alkolås?

Gör så här:

 1. Sätt i munstycket i alkolåset.
 2. Invänta uppvärmning av alkolåset.
 3. Blås en jämn luftström så länge som ljudsignalen låter.
 4. Invänta resultat i displayen.

Godkänt/pass – nu kan du köra iväg.

Ej godkänt/fail – bilen går ej att starta, se frågorna ”Alkolåset fungerar inte, vad ska jag göra?” och ”Kan handsprit i bilen påverka alkolåset?”

Alkolåset fungerar inte, vad ska jag göra?

 1. Prova att blåsa igen.
 2. Kliv ur bilen och lås dörren. Lås upp dörren och slå på tändningen till bilen. Blås igen.
 3. Om alkolåset ändå inte fungerar och bilen inte går att starta, kontakta oss länk till felanmälan.

Hur länge behöver jag blåsa i alkolåset?

Det är olika för olika modeller.

I modellen Dignita kan du avsluta utblåsningen efter att klick hörs och sedan pip.

I modellen Foxguard ska utblåsningen avslutas när ljudet tystnar och ett klick hörs.

I Dräger Interlock 7000 ska utblåsningen avslutas när två klick hörs.

I Dräger Interlock XT tystnar ljudet när utblåsningen ska avslutas.

Vilka modeller av munstycken finns?

Dignita

Foxguard

Drager Interlock 7000

Drager Interlock XL

Kan handsprit i bilen påverka alkolåset?

Ja, användning av handsprit och desinfektionsmedel i bilen kan påverka alkolåsets resultat. Händerna behöver vara torra när du blåser. Även utspilld vätska i bilen eller på kläder och föremål kan ha betydelse. Vid start av bilen där desinfektionsmedel nyligen använts kommer ofta ett felmeddelande i handenheten till alkolåset, fail, det betyder att det finns alkohol i luften. För att kunna starta bilen krävs oftast en ordentlig vädring, öppna alla dörrar och bakluckan och om möjligt torka upp utspilld vätska. Gör sedan ett nytt utandningstest.

Kan bilen köras trots att alkolåset larmar för service?

Ja, du kan fortsätta köra bilen. Kontakta oss snarast, för att boka tid för service. Länk till felanmälan.
I Dignitas alkolås visas S.00S.08 i displayen, när det är dags för service.

Varför passar inte munstycket i alkolåsets handenhet?

Använd passande munstycke till respektive modell av alkolås.

Vem äger munstycket?

Munstyckena ska ses som en personlig ägodel. Det är viktigt att var och en använder eget munstycke och återanvänder det, både för att undvika smittspridning och för miljön.

Kan munstycket tvättas?

Ja, munstycket till alkolåset är av plast och går bra att diska i diskmaskinens bestickkorg. 

Hur beställer jag fler munstycken till alkolåset?

När nya munstycken behövs mejlar du din beställning till Kundservice. Vid beställning uppge:

 • registreringsnummer
 • antal munstycken 
 • modellnumret på handenheten på alkolåset

Leverans sker vanligtvis i samband med tvätt av bilen. Fakturering sker till respektive verksamhet.

Besiktning och böter

När ska bilen besiktas?

Besiktning bokas av oss.

Vem står för eventuella bötesbelopp?

Avgifter kopplade till fordonet, som trafikförseelser och trängselskatter, skickas till respektive verksamhet. Böter betalas av den person som använt fordonet vid tillfället.

När är det datumparkering?

Datumparkering gäller 1 oktober – 15 maj. Under tiden är det förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Datumparkeringen gäller i hela Gävle, även där det inte finns parkeringsskylt eller information om datumparkering.

Däck

Det är dåligt med luft i däcket, vad gör jag?

Kontrollera alltid så det finns tillräckligt med luft i däcken innan du påbörjar din körning. Vid däckproblem, som punktering och dylikt kontaktar du oss, dygnet runt, på telefonnummer 026-17 82 13.

När är det dags för vinterdäck?

Från den 1 oktober får vinterdäck med dubb användas. Under perioden 1 december – 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag.
Detaljerad information finns på Transportstyrelsens webbplats

Vem bokar däckbyte?

Fordonsansvariga i respektive verk­samhet ansvarar för att boka däckbyte via aktuell däckleverantör. Läs mer i användarguiden fördäckbyte, för hjälp med bokning hos upphandlad leverantör. Boka däckbyte.

Fel och skador

Vad gör jag om jag tappat bort bilnyckeln?

Om bilnyckeln är borttappad eller om den gått sönder kan du kontrollera med fordonsansvarig i din verksamhet om det finns en extranyckel. Felanmäl sedan så beställer vi en ny nyckel.

Det lyser en röd varningslampa i bilen, vad betyder det?

När en varningslampa lyser rött så är felet akut – stanna bilen och ring Kundservice, 026-17 82 13.

Det lyser en gul varningslampa i bilen, vad betyder det?

När en varningslampa lyser gult – titta i instruktionsboken vilket fel lampan indikerar och felanmäl så snart som möjligt.

Vad gör jag om bilen är skadad efter krock eller annan olycka?

Kontakta Kundservice om du behöver hjälp av bärgare.

Fota gärna bilen på skadeplatsen. Anmäl skadan till Kundservice för att få fordonet åtgärdat, bifoga foto på skadan. Alla fordon är försäkrade via Gavlefastigheter. Det är verksamheten som använt bilen som står för kostnaden vid skadehantering.

Anmäl skada från krock eller annan oväntad händelse till Kundservice. Anmälan ska kompletteras med blanketten skadeanmälan.
Fyll i blankettens båda sidor och skicka den oss. Via post: Gavlefastigheter, Transportservice, Kungsbäcksvägen 54 802 67 Gävle eller med e-post till info@gavlefastigheter.se.

Vi sköter skadehanteringen. Efter att anmälan om skada har registrerats sköter vi skadehanteringen samt dialogen med försäkringsbolaget och fordonsansvarig i verksamheten.

Vad gör vi om någon gjort inbrott i bilen?

Vid stöld, inbrott eller skada/åverkan orsakad av okänd ska detta polisanmälas av din verksamhet. Skadan felanmäls till Kundservice, skriv med diarienumret från polisens ärende i anmälan.

Registreringsskylten är borta, vad händer nu?

Stöld av registreringsskylt ska polisanmälas. Verksamheten som använder bilen polisanmäler förlusten på polisstationen för att få en tillfällig registreringsskylt. Kontakta Kundservice för beställning av ny skylt.

Service och tvätt

Kan jag få hjälp med påfyllning av vätskor exempelvis olja och fylla luft i däcken?

Välkommen till verkstaden på Kungsbäck i Gävle, vi har drop-in för enklare åtgärder. Här kan du få hjälp med byte av trasiga lampor, påfyllning av vätskor/olja, luft till bildäcken med mera.

Var håller ni till?

Verkstad och rekond, tvätthall, finns på Kungsbäcksvägen 56. Öppet vardagar klockan 7–16.

Vem servar bilen?

När bilen indikerar att det är dags för service behöver det omgående anmälas till Kundservice. För att ha möjlighet att boka service så behöver du uppge mätarställningen på bilen samt meddela om lånebil önskas under tiden för servicen.

Bilen är smutsig, hur bokas tvätt?

Fordonsansvarig i respektive verksamhet ansvarar för att boka tid för tvätt i bokningssystemet Zenit, särskild behörighet krävs för tvättbokning. Länk till tvättbokning

Här finns användarguide för bokning av tvätt: Boka tvätt

Har du inte behörighet att boka i systemet går det självklart bra att kontakta Kundservice för hjälp med bokning.

Vad ingår vid biltvätt?

När bilen tvättas in- och utvändigt ingår även:

 • Hämtning, lämning och lånebil om sådan önskas.
 • Kontroll och påfyllning av vätskor, exempelvis spolarvätska, motorolja, glykol och Ad-Blue.
 • Funktionskontroll av fordonet.
 • Kalibrering av alkolås.

Hur ofta tvättas bilen?

I fordonshyran ingår tolv tvättar per år, om inget annat anges i avtalet.

Lånebil

Vi behöver lånebil, för den vanliga bilen är trasig?

Möjlighet finns att låna bil vid service, tvätt och besiktning. Även vid reparation av exempelvis bromsar eller framvagnsdelar som klassas som normalt slitage ingår lånebil. Ersättningsbil/hyrbil kan ingå vid skada, beroende på skadans art.

Tillbehör

Vem ansvarar för att det finns isskrapa i bilen?

Verksamheten som använder bilen sköter själva inköp.
Här finns fler tips på tillbehör som är bra att ha i bilen:

 • Första hjälpen-kit
 • Isskrapa
 • Snöborste
 • Liten snöskyffel
 • Motorvärmarsladd