1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Säkerhet
  4. Kamerabevakning för en tryggare stad

Kamerabevakning för en tryggare stad

Vår kamerabevakning finns för allas trygghet, framför allt är syftet med kamerorna skade- och brottsförebyggande. Du hittar kameror uppsatta på flera skolgårdar och fritidsanläggningar samt mobilitetshus. Med kameror på plats ökar vi säkerheten och skapar en lite tryggare miljö för alla Gävlebor.

Övervakning – för din säkerhet

Samtliga kameror på våra fastigheter bevakar med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar.
På alla platser där kameraövervakning bedrivs finns det skyltar med information om att kamerabevakning sker på berörd plats.

Förebygga brott och olyckor

Några av våra fastigheter är särskilt utsatta för skadegörelse. Det kostar skattebetalarna stora summor varje år. Här krävs såväl förebyggande åtgärder som kameraövervakning i brotts- eller skadeförebyggande syfte. Kameraövervakning bidrar till att spara pengar samtidigt som det kan öka tryggheten för kommunens invånare.  

Kameror är uppsatta i anslutning till skadegörelseutsatta skolor och förskolor. Vi bevakar utsatta tak, fasader eller uteplatser där upprepade fall av skadegörelse eller risk för anlagd brand förekommer. 

Kameror finns dessutom vid några fritidsanläggningar på platser med förhöjd olycks- eller drunkningsrisk utanför verksamhetens öppettider.

Lagring och utlämning av material

Kamerabevakningen på våra fastigheter sker framför allt i realtid och kamerorna är anslutna till bemannad larmcentral där behörig personal bevakar händelserna. Inspelat material lagras i sju dagar innan det raderas. Endast larminspelningar som orsakats av skadegörelse eller annan brottslighet sparas. 

Det är i första hand larmmottagare och utsedda inom Gavlefastigheter som har tillgång till materialet.  

Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst.  

Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag. 

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer.  

Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen. 

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Läs om hur vi behandlar personuppgifter på sidan 
Hantering av personuppgifter.

Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen. 

Frågor och synpunkter

Har du några frågor gällande kameraövervakning? Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
Anser du att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)