1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Säkerhet
  4. Brandsäkerhet ligger oss varmt om hjärtat

Brandsäkerhet ligger oss varmt om hjärtat

Gemensamt ansvar och gott samarbete är en fin grund för systematiskt brandskyddsarbete. Genom att jobba förebyggande tillsammans med hyresgästerna skapar vi ett bra brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete enligt Gävle kommuns brandskyddspolicy

Det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, är ett kontrollsystem för att upptäcka och minska risker för bränder.  Systemet är ett exempel på det förebyggande brandskydd som Gavlefastigheter jobbar med enligt Gävle kommuns brandskyddspolicy.

Kontroller och förebyggande träning

Regelbundna kontroller, utbildningar, övningar och dokumentering skapar förutsättningar för att minska risken för brand. Skulle något trots allt inträffa är övning och träning livsviktiga kunskaper som kan ta dig till säker plats i händelse av brand. 

Checklista som hjälpmedel

För att underlätta kontroller finns ett bra hjälpmedel i form av en checklista. Det hjälper dig att steg för steg kontrollera allt från utrymning till brandcellsgränser och släckutrustning samt åtgärder för att hindra uppkomst av brand.

Efter utförd kontroll ska listan skickas till info@gavlefastigheter.se

RVLS – Om det börjar brinna

De första 2-3 minuterna är kritiska vid en brandsituation. Då är det viktigt att agera utan dröjsmål.

Rädda – dig själv och andra, men utsätt dig inte för risker.

Varna – andra som hotas av branden. Tänk på att barn kan gömma sig.

Larma – ring 112.

Släck – om du bedömer att du kan påbörja släckning av elden själv utan onödig risk.

Gör en brandskyddskontroll varje kvartal

Varje verksamhet ska göra interna kontroller för att säkerställa att alla säkerhetsdetaljer i byggnader är felfria. Vi rekommenderar att kontrollrundorna görs fyra gånger per år.

Vid kontrollen, se till att handlingsplanen finns tillgänglig. Dokumentet är ett stöd vid händelse av brand. Skriv ut den och fyll i uppgifterna för din verksamhet.

Checklista SBA egenkontroll