1. Hem
  2. Om oss
  3. Styrelsen

Styrelsen

Gavlefastigheters styrelse består av representanter från de politiska partier som sitter i Gävle kommuns fullmäktige.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fem till sju ledamöter och tre suppleanter. De utses årligen av kommunfullmäktige i Gävle för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmar

Ordförande – Lena Säfström

1:e vice ordförande – Emanuel Hellstrand Hort

2:e vice ordförande – Michael Agerbring

Styrelseledamot – Lars Engstrand

Styrelseledamot – Fanar Issa

Styrelseledamot – Sofi Milde

Styrelseledamot – Jonas Brindmark

Styrelseledamot – Camilla Westman

Styrelseledamot – Harb Romel Rached

Suppleant – Bertil Mattsson

Suppleant – Zinah Al-Daloo

Suppleant – Damian Riveira Linares

Suppleant – Birgitta Juhlin