1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

Vi förvaltar dagens och morgondagens Gävle

Vi tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns verksamheter. Det omfattar förvaltningen av ca 550 000 kvm lokalyta. Platser där människor möts, utvecklas och växer. I vårt uppdrag förvaltar vi allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler.

Vårt uppdrag i korthet:

  • Vi tillhandahåller ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter.
  • Det innebär också att vi samarbetar med kommunen för att hitta lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
  • Vi jobbar aktivt för att driva klimat- och miljöfrågor i vår verksamhet.
  • Att skapa mervärde genom aktiv fastighetsförvaltning inom ramen för den kommunala kompetensen. Vi underlättar och medverkar till ny- och ometablering av små och medelstora företag på ett konkurrensneutralt sätt som stimulerar företagsamheten i Gävle kommun.