Tegelbyggnad, fyra våningar med torn i mitten.
  1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt ansvar

Vårt ansvar

Som kommunalt fastighetsbolag förvaltar vi byggnader och lokaler som utgör själva hjärtat i vår stad. Vi bär ett omfattande ansvar i varje aspekt av vår verksamhet – som förvaltare av fastigheter, arbetsgivare och samhällsaktörer.

Målsättningen är att alltid verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhälle. Tillsammans formar vi framtidens Gävle.

Hållbar energianvändning

Vi strävar efter att vara en förebild inom hållbar energianvändning och användning av förnybar energi.

Läs mer

Skadegörelse­förebyggande arbete

Tillsammans med de unga i Gävle vill vi skapa trygga och snygga skolor där alla kan trivas och må bra.

Läs mer om vår nollvision

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag år 2020, vilket betyder att vi måste ta hänsyn till barnens perspektiv vårt dagliga arbete.

Läs mer om Barnkonventionen