1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt ansvar
  4. Hållbar energi – hållbar framtid

Hållbar energi – hållbar framtid

För oss är det självklart att vara en förebild inom hållbar energianvändning och användning av förnybar energi. Målsättningen är att bli Sveriges mest energieffektiva fastighetsbolag med landets lägsta energikostnad per kvadratmeter.

Hållbart energiarbete

För oss som fastighetsägare handlar en stor del av vårt hållbarhetsarbete om hållbar energianvändning. Vårt energiarbete består av tre olika delar:

  • Minska energianvändningen
  • Producera förnybar el
  • Samverka med leverantörer och människorna som vistas i våra fastigheter.

Vi minskar energianvändningen genom renoveringar, tekniska upprustningar och optimerad drift av våra fastigheter. Genom att ställa tuffa energikrav på våra nybyggnationer får vi låg energianvändning och lägre driftkostnader för våra hyresgäster.

100 % förnybar el

Våra fastigheter förses med 100 % förnybar el och på flera av våra byggnader finns solceller installerade.

Rekordstor solcellsanläggning

På Gavlehov i Sätra finns en av Gävles största solcellsanläggningar. Det är totalt 988 solcellspaneler som tillsammans täcker en yta på 1500 kvadratmeter.

Energisparande tips

Vår gemensamma användning av energi i våra hus har stor påverkan på klimat och miljö. För att minimera miljöpåverkan ska Gävle kommun uppnå eget satta miljömål.

Ta del av våra tips