1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt ansvar
  4. Hållbar energi – hållbar framtid
  5. Energisparande tips

Energisparande tips

Vår gemensamma användning av energi i våra hus har stor påverkan på klimat och miljö. För att minimera miljöpåverkan ska Gävle kommun uppnå eget satta miljömål och följa de krav som finns från EU, regering och riksdag för att minimera vår energianvändning i våra byggnader.
Tillsammans med dig som vistas i lokalerna kan vi göra insatser för att spara energi och främja ett energieffektivt beteende.

Ventilationstider

Meddela hyresvärden avvikelser från normala verksamhetstider för att minska drifttiden.

Temperatur i lokalen

Olika verksamheter kräver olika temperaturer. Exempelvis rekommenderas 20 grader till kontorsrum medan det i gymnastiksalar bör vara runt 18 grader.

Håll dörrar och fönster stängda

Om dörrar och fönster står öppna så ökar uppvärmningsbehovet och därmed energianvändningen. Håll därför stängt för att behålla värmen eller stänga kylan ute.

Dra för gardiner och persienner

Gardiner och persienner hjälper till att hålla kylan ute och värmen inne i rummet. Låt persiennerna eller gardinerna hänga för fönstret under natten.

Sprid värmen i rummet

För att värmen ska spridas i rummet är det viktigt med fria ytor framför elementen. Tänk på att flytta undan möbler och långa gardiner.

Vatten

Läckande kranar, toaletter och duschar behöver åtgärdas så snart som möjligt. Det sparar både på vatten och energi.

Belysning

Släck lampor som inte behöver lysa. Tänk på att använda LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Undvik standby

När du stänger av apparater med fjärrkontrollen blir de inte helt avstängda – standby drar energi. Stäng av med strömbrytaren för att apparaten inte ska förbruka energi.

Energisparprogram

Använd energisparprogram och kör fulla maskiner för diskmaskin, tvättmaskin och torkskåp.

Tänk på att…

Elelement drar mycket energi. Är det för kallt i ett rum behöver husets värmesystem justeras.
Om ett tillfälligt elelement sätts in i ett rum kan värmen från elelementet påverka ordinarie värmesystem som kommer i obalans och skickar ut svalare
temperaturer.

Anmäl energitjuvar

Anmäl droppande kranar och annat som stjäl energi – allt för att vi tillsammans ska kunna minska vår energianvändning.

Energirond

För att kontinuerligt jobba med minskad energiförbrukning är regelbundna kontroller av lokalerna ett sätt att upprätthålla arbetet. Under kontrollrundorna kan tillkomna energitjuvar upptäckas.

Energironden ska leda till att minska energianvändningen, miljöpåverkan och hålla ner energikostnaderna.

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen

Använd checklistan som hjälp när energirond i lokalerna ska göras.

Så här genomförs energironden:

  • Gör genomgången två gånger per år.
  • Representant från verksamheten i lokalen, vaktmästare och/eller hållbarhetsombud
  • Genomför energironden
  • Checklistan är till hjälp för att veta vilka punkter som ska ses över.

Knapp: Ladda ned checklistan (pdf-fil som laddas ner)

Varje lite förändring gör stor skillnad i det stora hela när vi hjälps åt.

Checklista för effektiv energi-användning