1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt ansvar
  4. Nollvision mot skadegörelse i skolorna

Nollvision mot skadegörelse i skolorna

Skolan ska vara en plats för utveckling och lärande för framtiden. Därför satsar vi på att skapa trygga och snygga skolor tillsammans med ungdomarna i Gävle. Skolor där alla kan trivas och må bra. Som en del i vårt uppdrag arbetar vi för att förebygga skadegörelse i våra skolor.

För en trygg och snygg skola

Våra utvecklingsstrateger förebygger skadegörelse i våra skolor. Deras arbete handlar till stor del om att informera om vad skadegörelse innebär genom föreläsningar. Vi initierar även samarbeten med andra aktörer.

Samarbeten som förebygger

Genom att samarbeta med pedagoger, rektorer, föräldrar och andra som finns i barn och ungdomars närhet kan vi fånga upp de som riskerar att hamna i grupperingar där förstörelse och skadegörelse är vanligt förekommande.

Vår ambition är att vara en naturlig del av barnens skolgång genom att synas, stötta och samverka för att uppnå bra skolmiljö.

Vem betalar skadegörelse?

Om en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolans byggnader eller utrustning kan skolan yrka ersättning av vårdnadshavare för faktiska kostnader. Är eleven omyndig kontaktas vårdnadshavare med eventuella krav. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet, men ett barn ska inte behöva svara för sina handlingar i samma utsträckning som en vuxen.