1. Hem
  2. Karriär
  3. Vår värdegrund – för din och min fördel

Vår värdegrund – för din och min fördel

På Gavlefastigheter är vi stolta över vår värdegrund. Den har tagits fram av våra medarbetare. Den beskriver hur vi agerar i det dagliga arbetet när vi möter varandra och våra kunder. Varje dag, i stort och smått, värnar vi om ett arbetsklimat där alla kan utvecklas, trivas och må bra. Det vinner alla på. Och det bidrar till att göra Gävle lite bättre.

Våra värdegrundsord

Gemenskap – för alla

Hos oss är alla inkluderade alla har möjlighet att vara delaktiga.
Alla kan känna sig trygga på jobbet.
Glädje ger kraft. Vi skrattar med varandra och har roligt ihop.

Ansvar – för det vi gör

Vi gör alltid vårt bästa och levererar i tid.
Vi ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs.
Vi litar på varandra och håller det vi lovar.

Respekt – för personligheter och åsikter

Vi är starkare för att vi accepterar varandras olikheter.
Hos oss är alla lika mycket värda.
Vi tar hänsyn och lyssnar på varandra.

Engagemang – för ett bättre Gävle

Vi ser varandra och låter alla komma till tals.
Vi uppskattar varandras olikheter och tar tillvara på allas kunskaper.
Vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Regnbågsflagga i närbild. Fladdrar mot blå himmel, solen i bakgrunden.

Vi är hbtqi-certifierade

Vår verksamhet ska vara fri från diskriminering. Hos oss ska alla behandlas lika och med respekt. Därför är vi extra måna om att alla våra lokaler och utemiljöer alltid utformas på ett sätt som gör att ingen exkluderas. Alla medarbetare har genomgått en hbtqi-utbildning i samarbete med RFSL, för en öppen och inkluderande arbetsmiljö och en ökad kunskap om hbtqi, normer och hbtqi-personers livsvillkor.