Om Gavlefastigheter

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från förskolor och kulturbyggnader till industri- och näringslokaler. Idag förvaltar vi cirka 550 000 kvm lokalyta.

Kommunal verksamhet

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. Vi äger och sköter om Gävle kommuns skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och förvaltningslokaler.   

Kommersiell verksamhet

Gavlefastigheter har också i uppdrag att underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora företag för att stimulera företagsamheten i Gävle kommun.

Dotterbolag från 1 mars 2014

Markbyggarna Gävle kommun AB har tidigare varit del av en kommunal förvaltning. Under 2014 bolagiserades Markbyggarna som ett dotterbolag till Gavlefastigheter. Idag levererar bolaget entreprenadtjänster inom mark, gata, park och fastighetsservice inom hela Gävle kommunkoncern. 2017 bytte bolaget namn till Gavle Drift & Service. Deras uppdrag är att skapa upplevelsen av ett tryggt, snyggt och välskött Gävle.

Koncernen bildades 1 januari 2015

1 januari 2015 fick Gavlefastigheter ytterligare två dotterbolag, Gävle Flygplats AB och Gävle Parkeringsservice AB.

Gävle Flygplats ligger i Rörberg, mittemellan Gävle och Sandviken. Flygplats används huvudsakligen för livsviktiga ambulansflygningar men även för adhoc-charter, foto- och privatflyg.

Gävle Parkeringsservice parkeringsövervakar åt Gävle kommun för att skapa en trygg och säker miljö för alla trafikanter. Gävle ska upplevas som en enkel och trevlig stad att parkera i. Målet med Gävles parkeringsövervakning är därför att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla våra trafikanter.

Gavlia-koncernen är ett  samlingsnamn för Gavlefastigheter, Gavle Drift & Service, Gävle Flygplats och Gävle Parkeringsservice. Det är fyra bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles bästa!

Sidan uppdaterades senast 24 januari 2017