Skolbyggnad i rött tegel och vita väggar, blå himmerl och grön gräsmatta.

Välkommen till felanmälan

När ett fel uppstått på befintlig utrustning i någon av våra fastigheter ska felanmälan registreras i först hand på webben, i andra hand ring eller mejla till vår Kundservice. Akuta fel ska alltid anmälas till oss via telefonnummer 026-17 82 60 alla dagar

När något tillhörande fastigheten inte fungerar som den ska eller är ur funktion behöver det felanmälas.

Nytt system från juni 2023

I vårt nya system krävs inloggning för att registrera felanmälan. Alla inom Gävle kommunkoncern loggas in automatiskt via sitt användarkonto.

Du som inte har ett användarkonto kopplat till Gävle kommunkoncern behöver inloggningsuppgifter för att registrera felanmälan. Mejla Kundservice den e-postadress och namn som önskar behörighet för att felanmäla på webben för att få användaruppgifter.

Formulär för felanmälan

Gör felanmälan via länkar i menyn. Observera att det är två olika länkar. En för dig som har användarkonto inom Gävle kommunkoncern och en länk för dig som loggar in med användarnamn och lösenord, välj "övriga".

En tydlig beskrivning av felet med kompletterande bilder underlättar vår hantering och gör det enklare för den som ska utföra arbetet att hitta och åtgärda det.

I systemet för felanmälan ser du även dina pågående och avslutade ärenden.

Tack för att du anmäler fel till oss!


Har du besökt eller passerat någon av våra fastigheter och sett något fel vänligen vänd dig till verksamhetens personal, det kan hända att felet redan är anmält. Är det ett akut fel - ring oss.


 

Akuta fel

Akuta fel ska alltid anmälas direkt till oss via telefonnummer 026-17 82 60 alla dagar, dygnet runt. Med akuta fel menas att det föreligger direkt hot om skada på personer, fastighet eller egendom alternativt ger stor störning för verksamheten. Det kan till exempel vara blinkande lysrör, strömavbrott eller vattenläckor.

Så hanterar vi din felanmälan

Vår Kundservice handlägger ärenden under våra öppettider, vardagar klockan 7.00 - 16.00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är något som behöver utredas eller beställas.

Gränsdragningslista

Det finns en gränsdragningslista som förtydligar ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Här finns hela gränsdragningslistan.

Tilläggstjänster

Gävle kommuns verksamheter erbjuds tilläggstjänster för exempelvis sådana arbetsuppgifter som enligt gränsdragningslistan är hyresgästens ansvar. Läs mer om tilläggstjänster och beställ arbete på www.gavledriftservice.se/Tillaggstjanster/

Frågor

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice.

Sidan uppdaterades senast 28 september 2023