1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Vi sandar hållbart för din säkerhet

Vi sandar hållbart för din säkerhet

25 okt 2023

Under vinterhalvåret sandar vi runt Gavlefastigheters och Gavlegårdarnas fastigheter med cirka 4500 ton halkstopp. Tillsammans med Skanska gör vi nu processen mer cirkulär genom att återbruka en stor del av vårt halkstopp, för miljö och framtid.

Ett helt nytt arbetssätt

Halkstopp är en grovkornig sand, speciellt framtagen för att minimera halkrisken under vintersäsongenTidigare har enbart ny framtagen sand, sprängd från berggrunden, använts. När den sopats upp på våren har vi på grund av föroreningar tvingats lämna den för deponi på återvinningsstationen i Forsbacka.

Nu kommer i stället en stor del av sanden som sopas upp på våren kunna återbrukas nästa vinter, tack vare en process som tagits fram i samarbete med Skanska. Möjligheten att återbruka halkstoppet uppstod då vi inte längre sandar trafikerade vägar och cykelbanor, där föroreningsnivåerna är för höga för att sanden ska kunna återanvändas.

– I år har vi lyckats rena cirka 2000 ton halkstopp, så det är ett stort hål i urberget vi slipper spränga. En uppskattning är att vi kommer att kunna halvera mängden inköp av nytt material, berättar Susanne Svensson som är beredare på Gavle Drift & Service och som initierade projektet tillsammans med kollegan Magnus Löhman.

Krav på storlek och form

Våren 2022 inleddes samarbetet med Skanska som började utveckla en process för att tvätta och filtrera sanden på ett sätt som gör att den till stor del går att återanvända.

Det finns flera krav som måste uppfyllas för att sanden ska fungera som halkstopp. Kornen behöver vara av en viss storlek och form – inte för stora, för små eller för runda. Det måste också vara rent från föroreningsämnen som kan komma från exempelvis bilar.

Så går återbruksprocessen till

  1. Den upptagna sanden läggs på ett band där allt som inte är stenmaterial sorteras bort, det vill säga pinnar, löv och skräp.
  2. Sanden går ner i ett vattenbad så att organiskt material som inte ska vara med flyter upp till ytan och filtreras bort, medan stenmaterialet som är användbart sjunker.
  3. För stora och för små stenar filtreras bort.
  4. Sanden tvättas och prover görs kontinuerligt tills den är tillräckligt ren.
  5. Om det behövs blandas den återvunna sanden med ny sand innan den läggs ut på våra gårdar och parkeringar igen.

– En viss procent nytt material kan komma att behöva blandas i det återvunna för att uppnå den effekt som krävs, men det är något vi och Skanska får testa oss fram till, berättar Susanne.

Cirkularitet för framtiden

Sand är en ändlig resurs och därför är det viktigt att införa ett mer cirkulärt arbetssätt för att säkra en hållbar användning. Genom att återanvända en betydande del av sanden uppnås flera positiva miljömässiga effekter. Vi minskar inte bara behovet av att framställa och köpa nytt, vi minskar även mängden sand som avsätts på deponier och kortar ner transportsträckorna.