1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Vasaskolans nytillskott – naturvetarhus och skolrestaurang

Vasaskolans nytillskott – naturvetarhus och skolrestaurang

29 jan 2024

Två moderna byggnader som kompletterar och samlar Vasaskolan är färdigställda – ett helt nytt naturvetarhus och skolrestaurang.

Mycket på liten yta – för säkerhets skull

Det har varit viktigt att få in både matsal och naturvetarhus på skolgården för att samla det mesta av skolans verksamhet på samma plats. Tidigare har eleverna behövt korsa de trafikerade vägarna Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan dagligen för att äta lunch.

En av utmaningarna med projektet har varit att bygga på den begränsade yta som finns på skolgården berättar Lilianne Axelsson som är Gavlefastigheters anlitade byggprojektledare.

– Vi har maxat detaljplanen och byggt så mycket det går på den här ytan, matsalen fick till exempel bli två våningar för att allt skulle få plats.

Arkitektur med eftertanke

Husen har samma känsla som stora byggnaden, med stora fönster och luftiga klassrum, men huvudbyggnaden är fortfarande stjärnan. Den mörkare gröna färgen på byggnaderna är dämpande för att låta huvudbyggnadens ljusa fasad framhävas.

– Tanken är att huvudbyggnaden fortfarande ska få vara den ståtliga och att de andra ska krympa ned för att inte ta för mycket plats. Vi ville inte heller härma stilen från början av 1900-talet utan det ska synas att de nya husen är byggda i nutid, berättar Lilianne Axelsson.

Miljöbyggnad silver

Byggnaderna blir certifierade med Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att genom noggrann kontroll av energianvändning, innemiljö och material säkerställs det att byggnaden är bra för både miljö och människor. Husen är även byggda i trä vilket minskar klimatpåverkan jämfört med byggnation i betong och stål.

Renovering av huvudbyggnaden

Nu fortsätter arbetet i Vasaskolans huvudbyggnad som ska renoveras.

– Det är mycket som bevaras så allt rivs inte, men vi renoverar de flesta ytskikten, målar om, byter ut mattor, belysning och installationerna ses över och en del byts ut. Även fönster renoveras, fasad och yttertak målas om och vi sätter in en hiss för att göra huset mer tillgängligt. Så det är nästan en totalrenovering, säger Lilianne Axelsson.

Renoveringen förväntas vara klar sommaren 2025.