1. Hem
 2. Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Gavlefastigheter står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
Här beskriver vi hur www.gavlefastigheter.se och https://mobelpoolen.gavlefastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen är under utveckling

Gavlefastigheter har från den 3 juni 2024 en ny webbplats. Webbplatsen är under utveckling och förbättringar och tillägg sker löpande. Vi har kännedom om att under tiden arbetet pågår finns brister i tillgängligheten, det kan vara fler än de som redovisas i listan på denna sida.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Behöver du innehåll från www.gavlefastigheter.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss via e-post info@gavlefastigheter.se eller ring oss på 026-17 82 60.
Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.
Anmäl brister via e-post info@gavlefastigheter.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och tillhörande e-tjänster inte är helt tillgängliga enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning av färger

Det används idag färger för länkar och annan information på webbplatsen och tillhörande e-tjänster som har för lågt kontrastvärde.
Det finns vissa länkar vars klickbarhet bara indikeras med hjälp av färg.

Bilder

 • Vi stävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas korrekt uppmärkning av bilder, gäller även Möbelpoolens webbplats. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
 • Skärmläsarens funktion påverkas av att alt-texter inte är korrekta för bilder, ikoner och knappar.

Formulär

 • Våra formulär använder inte alltid rätt inmatningstyp för innehållet, detta gör att funktioner som ”auto-fyll” och validering fungerar sämre.
 • I vissa av formulären har vi problem med felmeddelanden, där det inte visas tillräckligt tydligt vad du ska göra om något är fel och som förhindrar att formuläret skickas in.
 • Det saknas instruktioner i vissa av våra formulär på våra e-tjänster om hur du ska formatera och fylla i information.
 • Beskrivande sidtitlar saknas i e-tjänsterna.

Menyer

 • Enstaka undersidor på webbplatsen har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn.
 • Det förekommer rubriker som inte har korrekt hierarki.

Navigering med hjälp av tangentbordet

 • Det finns ett fåtal ställen där tabb-ordningen – den ordning som innehållet kommer i vid navigation med tangentbordet – inte stämmer överens med den visuella ordningen.
 • Vissa funktioner och knappar på webbplatsen och i våra e-tjänster är inte tillgängliga enbart genom att navigera med hjälp av tangentbordet.
 • Tydlig fokusmarkering för enstaka länkar och knappar saknas.

Valideringsfel i koden

 • Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDF:er

Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Hur vi granskar webbplatsen

Webbplatsen kommer genomgå en självskattning (intern testning) med hjälp av extern konsult. När det är gjort uppdateras tillgänglighetsredogörelsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 juni 2024.