1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Tallbackens skola nu med plats för 460 elever

Tallbackens skola nu med plats för 460 elever

5 sept 2022

Till höstterminen 2022 är sista delen av Tallbackens skola klar. Skolan har byggts i tre etapper. Byggnaderna är placerade i bågform med tallar runt omkring, likväl som det finns flera bevarade tallar på den fina skolgården innanför huskropparna.

Byggnation av etapp 1: Uppbyggnad av skolbyggnad för grundskola skolår F-3 i ena halvan av en byggnad, omfattande cirka 1 000 kvadratmeter (BRA). 
Byggtid; maj 2012 – juni 2013

Byggnation av etapp 2: Utbyggnad av skolan med fler klassrum och större matsal, fortsättning på samma huskropp som i etapp 1 för att bli en komplett byggnad. 856 kvadratmeter (BRA) 
Skolan kan efter denna etapp bedriva verksamhet för skolår F-5 med delar av undervisningen på närliggande Strömsbro skola. 
Byggtid; mars 2018 – juli 2019

Byggnation av etapp 3: En till skolbyggnad i två plan på drygt 3 000 kvadratmeter med plats för mellanstadium. Förutom sex klassrum och grupprum kommer den nya byggnaden att inrymma lektionssalar för sy- och träslöjd, ett bibliotek, ytor för personal och rum för skolhälsovård samt en särskoledel. Kostnad för etapp 3; cirka 70 miljoner kronor. 
Byggtid; mars 2021 – augusti 2022

Skolan har plats för cirka 450 elever i grundskolan och tio elever i grundsärskolan.

Alla byggnader är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

Arkitekt: Maxim Arkitekter AB
Totalentreprenör:
Etapp 1 – Byggtec Gävleborg AB
Etapp 2 – MEJ Bygg
Etapp 3 – Pierre Entreprenad i Gävle AB