1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Skyddsrum vid höjd beredskap eller krig

Skyddsrum vid höjd beredskap eller krig

16 mars 2022

I de fastigheter vi äger finns flertalet skyddsrum att använda för dig och den del av befolkningen som befinner sig i närheten i händelse av krig.

Med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina lyfts frågor om kris och krig även i vårt land. Vi ansvarar för de skyddsrum i våra fastigheter som ska finnas till användning vid krig eller om regeringen meddelar höjd beredskap.

Skyddsrummen är placerade enligt markering på karta som Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, ansvarar för.

Skyddsrumskarta

Skyddsrummen är markerade med en särskild skylt, den finns både utvändigt på huset och vid rummet. I fredstid får rummen användas till annat men ska kunna ställas i ordning inom 48 timmar för att användas som skyddsrum när regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Det är efter att beslutet är meddelat som fastighetsägare öppnar upp skyddsrummen för allmänheten.

Arbetet med att iordningställa skyddsrummen görs av fastighetsägaren tillsammans med dem som söker skydd i skyddsrummet.

Besiktning av skyddsrummen utförs av både Gavlefastigheter, egen och anlitad personal, och MSB. Om det finns behov av åtgärder har vi kontinuerligt utfört dem.

Information om hur du förbereder och skyddar dig själv vid kris finns på Gävle kommuns webbplats Risker i Gävle kommun

Mer information om skyddsrum hittar du på MSB:s webbplats Skyddsrum