1. Hem
  2. Samarbetspartner
  3. Är du intresserad av att bli vår samarbetspartner?

Är du intresserad av att bli vår samarbetspartner?

Vill ditt företag bli en av våra leverantörer eller samarbetspartners? Då behöver du delta i en upphandling. Våra upphandlingar följer lagen om offentlig upphandling och de varor och tjänster som levereras ska följa Gävle kommuns uppförandekod.

Offentliga upphandlingar

Gavlefastigheter är en upphandlande enhet som ägs av Gävle kommun och ingår i koncernbolaget Gävle Stadshus AB. Som upphandlande enhet är vi skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar hur upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske.

Tack vare upphandlingar kan vi uppnå politiska ambitioner och mål inom prioriterade områden, till exempel:

  • Att varor och tjänster ska vara miljömässigt hållbar.
  • Att användningen av plast ska vara hållbara – mängden plast ska minska och den plast som används ska vara biobaserad eller återvunnen, och möjlig att återvinna.
  • Nå målet att uppnå 100 procent fossilfri drivmedelsförbrukning år 2025 där upphandlingar med transporter ingår.

Vi använder oss av avtal i form av ramavtal, direktupphandling och separat upphandling.

Konkurrens är bra. Därför är det viktigt att alla, stora som små företag, är välkomna att delta i ett upphandlingsarbete. Vad som krävs i respektive upphandling framgår av förfrågningsunderlaget.

Du hittar alla aktuella upphandlingar hos KommersAnnons

Hållbar upphandling

Varor och tjänster som levereras ska tas fram på ett sätt som stämmer överens med Gävle kommuns uppförandekod. Alla våra leverantörer ska arbeta aktivt med miljömässigt och socialt ansvar vid produktion av det som levereras till oss. Allt för att främja Gävle, den goda staden.

Gävle kommuns uppförandekod för leverantörer