Pilotprojekt – Smart fastighetsstyrning med AI

Kan vi nå en mer digitaliserad och automatiserad styrning av värme, kyla och ventilation i våra fastigheter? Och blir det bättre för miljö och plånbok? Det är frågorna vi ställer oss och tar lärdom av i vårt pilotprojekt där vi testar att styra våra fastigheter med hjälp av AI.

Mer kunskap om AI

Med hjälp av AI testar vi att styra värme och ventilation i utvalda lokaler till optimal komfort. Målet är att nå jämnare inomhusklimat till en lägre energiförbrukning och kostnad. Testet ger svar på vilka effekter en mer digitaliserad och automatiserad fastighetsdrift innebär och i vilken omfattning vi ska använda AI i våra lokaler.

Sex fastigheter ingår i projektet

I projektet ingår Hagaströms skola, Staffansskolan, Stigslunds skola, Vikingaskolan, Bråbänken och Kantorn. Tre av byggnaderna har utrustats med sensorer som mäter värme och koldioxid i lokalen och styr flöden med hjälp av AI.
Övriga tre fastigheter har sensorer som styr värme och ventilation med samma metod som tidigare. De fastigheterna agerar som jämförelseobjekt i projektet.

Hur fungerar sensorerna?

De AI-styrda sensorerna mäter temperatur och koldioxid och kombinerar informationen med bland annat väderprognoser och taxor från energileverantörer. Genom avläsning och en unik algoritm uppdateras värdena flera gånger i timmen för maximal anpassning av värme och ventilation. De här mätvärdena tillsammans med byggnadens förutsättningar och hur den används kan hjälpa oss att påverka energikostnader och inomhusklimat.

Vad är AI?

AI står för ”artificiell intelligens”. Det är maskiners förmåga att uppvisa mänskliga egenskaper som resonemang, inlärning, planering och kreativitet. Med AI kan tekniska system uppfatta sin omgivning, bearbeta den insamlade informationen och lösa problem för att uppnå specifika mål. Datorn tar emot data, bearbetar den och svarar därefter.

Fakta om projektet