1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Nytt hus välkomnar Skräddargårdens förskola tillbaka

Nytt hus välkomnar Skräddargårdens förskola tillbaka

26 okt 2023

När omfattande skador upptäcktes i husgrunden på Skräddargårdens förskola för två år sedan blev det tydligt att en ny byggnad var nödvändig. Nu öppnar verksamheten i nybyggda, klimatsmarta lokaler på samma plats som tidigare.

En utmanande byggprocess

Placeringen av den gamla förskolebyggnaden, mellan flera bostadshus på Nordost, visade sig vara krävande då byggnaden till stor del stod på så kallad prickmark där nybyggnation normalt sett är otillåtet. Detaljplanen tillät alltså inte en så stor byggnad som behövdes och därför fick man ansöka om avsteg – som godkändes.

– Jag brukar kalla det här för ”det omöjliga projektet” eftersom det var nästintill omöjligt att bygga på den här platsen, förklarar Ahmed Sabra, byggprojektledare på Gavlefastigheter.

Trots utmaningarna står nu en helt ny förskola på platsen där den gamla stod, med två avdelningar på 1,5 plan redo att välkomna barn och pedagoger.

Färgglad arkitektur som smälter in

För att förskolan ska harmonisera med de omkringliggande bostadshusen har man tänkt till lite extra kring arkitekturen. Fasaden har fått en färgglad mix av rött, turkost, blått, orange och gult i olika material.

– Vi har hämtat färgelement från renoveringen som Gavlegårdarna gjorde för ett par år sedan och accentuerat förskolan med samma färger som användes då, berättar Ahmed.

Fokus på miljön

Byggprocessen har fungerat som en pilot i Gavlefastigheters mål att bli klimatneutrala 2035. Höga miljökrav och strikta gränsvärden har fastställts för att begränsa klimatpåverkan.

Byggnaden certifieras med Miljöbyggnad Silver. För det krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. Genom noggrann kontroll av energianvändning, innemiljö och material säkerställs det att byggnaden är bra för både miljö och människor.

Vi välkomnar verksamheten till det nya huset och hoppas att ni ska trivas!