1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Nyrenoverade och utökade lokaler på Brynäs välkomnar elever

Nyrenoverade och utökade lokaler på Brynäs välkomnar elever

24 aug 2022

Tisdagen den 23 augusti när de kommunala skolorna i Gävle startade för höstterminen 2022 slog även den gamla skolbyggnaden på Brynäs upp portarna igen för att ta emot elever.

Skolbyggnaden har under åren 2021-2022 renoverats och byggts ut. Utöver den gamla byggnaden från 1905 finns numera två till byggnader som inrymmer skolmatsal och idrottshall. Det ursprungliga husets pampiga uppseende har bevarats och restaurerats. Bland annat har fasaden tvättats, taket har lagts om och fönster och dörrar bytts, för att karaktären ska fortsätta vara ett blickfång på Brynäs. Entrén och de stora trapporna invändigt har behållits. För att göra skolan användbar utifrån dagens krav på tillgänglighet har två hissar installerats. Både renoveringen av den gamla byggnaden och byggnationen av de nya husen har gjorts för att på ett hållbart sätt kunna ta emot elever i många år framöver.

Ny skolmatsal och idrottshall

De nya byggnaderna för skolmatsal och idrottshall har uppförts enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Utseendemässigt har de ett nedtonat uttryck i förhållande till den befintliga byggnaden, för att inte konkurrera med dess ståtlighet. Invändiga kulörer är mjuka och lugna.

Skolan är berikad med konst av Maria Friberg. Konstinstallationer finns integrerat i glaspartierna på matsalsbyggnaden och monterat på fasaden på idrottshallen.

Liv och rörelse igen

Skolan har varit utan elever sedan 2016 och kan efter renovering och ombyggnation ta emot cirka 450 elever. Läsåret 2022-2023 kommer cirka 275 elever i årskurs 3-6 att gå på skolan. Skolan bildar tillsammans med verksamheten på Staffansskolan, kallad Staffan, utbildning för årskurs F-6.

Efter flera år utan skolverksamhet i lokalerna välkomnas nu elever och personal till skolan!

Fakta

  • Byggstart januari 2021
  • Nya byggnader; skolmatsal 683 m2 (BTA) och idrottshall 1 061 m2 (BTA)
  • Kostnad för renovering och uppförande av nya byggnader; cirka 148 miljoner kronor
  • Lokaler och utemiljö är anpassade för skolverksamhet för elever i årskurs 3-6.
  • Arkitekt för den ursprungliga byggnaden är stadsarkitekt E. A. Hedin och för de nya byggnaderna är Arkitektgruppen i Gävle.
  • Sehed Bygg Gävleborg AB har varit totalentreprenör för byggnationerna 2021-2022.