1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Internationellt besök för social hållbarhet

Internationellt besök för social hållbarhet

29 sep 2023

Den 5 september fick vi besök av Arbetsmarknad och stöd inom Gävle kommun, Svenska ESF-rådet och gäster från ett forskningsinstitut i Slovenien. De fick ta del av vårt arbete med trygghetsanställningar.

Arbetsledarna Stefan Häggmark och Roger Persson

En väg in i arbetslivet

Gavle Drift & Service tar sedan 2009 emot trygghetsanställda via Välfärd Gävle. Personer med neuropsykiatriska och fysiska funktionsnedsättningar som har behov av stöd för att komma ut i arbetslivet har möjlighet att få trygghetsanställning.

Roger Persson och Stefan Häggmark är ansvariga arbetsledare för våra trygghetsanställda. De säkerställer att arbetet fungerar smidigt och anpassas individuellt för varje medarbetare.

– Vi ska göra anpassningar så att de här personerna fungerar på arbetsplatsen, de ska inte behöva anpassa sig efter oss. Det är så deras anställningsform ser ut, berättar Roger Persson.

– Det är också en del av vårt jobb att stärka deras självkänsla och få dem att växa som individer, säger Stefan Häggmark.

1,5 % av tjänsterna i Gävle kommun ska erbjudas till personer med en funktionsnedsättning.

Besök från europeiska forskare

Svenska ESF-rådet stödjer ett projekt som startats upp i Slovenien för att integrera personer med funktionsnedsättning i samhället. Gästerna från Slovenien kommer från ett forskningsinstitut som arbetar med frågor inom funktionshinderspolitiken.

De var mycket intresserade av att dra lärdomar och hämta inspiration från Gavle Drift & Services och Gävle kommuns arbete med social hållbarhet.

Under besöket berättade Roger, Stefan och Arbetsmarknad och stöd inom Gävle kommun (ARBOS) bland annat om hur de trygghetsanställdas arbetsuppgifter ser ut och hur anställningsprocessen fungerar.

Stefan avslutar med att berätta att besökarna berömde dem och imponerades av verksamheten.

– De var märkbart tagna av hur långt vi kommit med uppbyggnaden kring de trygghetsanställda. Vi fick väldigt mycket beröm och det känns som ett kvitto på att vi lyckats!