1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Innovativt återbruk i Hedesunda Allaktivitetshus

Innovativt återbruk i Hedesunda Allaktivitetshus

6 feb 2024

Hedesunda Allaktivitetshus är en efterlängtad mötesplats som möjliggör en mer aktiv fritid. Här ryms en ishall, träningshall, fritidsgård samt café. Med fokus på energibesparande lösningar går återbruk som en röd tråd genom byggnaden.

Byggprojektet drog i gång i början av 2021 och huset stod klart i september 2022. Det är byggt på platsen där det från tidigare fanns en utomhusanläggning med isrink, fotbollsplan och omklädningsrum.

Kreativa energilösningar

Då det inte finns någon fjärrvärme i området behövde en annan lösning hittas för uppvärmning av huset. Därför nyttjas värmen som produceras av kylmaskinen som kyler isen, så att både kyla och värme nyttjas cirkulärt på ett resurseffektivt sätt.

– Att överskottsvärmen från kylmaskinen värmer upp hela byggnaden är något som är unikt med det här huset, berättar Per-Olov Engvall som är Gavlefastigheters anlitade byggprojektledare.

Hållbar vattenanvändning

En ishall som den i Hedesunda Allaktivitetshus använder cirka 1000 kubikmeter vatten per år till att spola is, men tack vare ny teknik kan vi nu halvera användningen genom att återbruka vattnet.

Hur fungerar det?

Isskrapet som samlas när isen hyvlas och spolas tippas ner i en grop i ismaskinsgaraget. Där smälts det till 30-gradigt vatten – en optimal temperatur för att spola is. Efter det rengörs vattnet i en rengöringsanläggning, som även den finns i huset. Sedan kan vattnet användas igen till spolning av isen.

– Med den här tekniken sparar vi 500 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år. Dessutom behöver ismaskinen aldrig lämna byggnaden för att tippa snö och is, vilket är bra både för maskinen och ur arbetsmiljösynpunkt, avslutar byggprojektledaren Per-Olov.