1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Hemlingborg är redo för förskolan

Hemlingborg är redo för förskolan

12 jan 2023

Nu flyttar Hemlingborgs förskola in i sina efterlängtade lokaler, den första av fyra verksamheter som ska husera i nybyggda multifunktionshuset Hemlingborg i Södra Hemlingby.

Plats att växa

Den 13 januari fylls lokalerna med liv när Hemlingborgs förskola officiellt öppnar sina dörrar för barnen. Till en början är det barn och pedagoger på tre avdelningar som flyttar in och för framtiden finns plats för totalt sex avdelningar som kommer att fyllas på eftersom.

Exploateringssmart med gemensamma ytor

Till hösten 2023 flyttar även grundskolan med skolår F-6, fritid och vård- och omsorgsboendet in i sina lokaler. Hela idén bakom Hemlingborg är att verksamheterna ska kunna samnyttja lokalerna och sammanstråla på olika sätt för en hållbar användning av resurser.

Ahmed Sabra, byggprojektledare för Hemlingborg berättar:

– Ytorna kommer att kunna nyttjas mer. Fritidsklubben kan till exempel vara i idrottshallen på kvällarna, vård- och omsorgsboendet kan använda skolans utemiljöer eller ha kvällssittning i matsalen och vi har ett stort kök som används till alla.

En mötesplats för olika generationer

Något som också blir unikt för Hemlingborg är mötet mellan den äldre och yngre generationen.

– Hela livet finns här. Från de minsta barnen i förskolan till de äldre på vård- och omsorgsboendet, avslutar Ahmed.