Källbackens paviljong

Fakta om fastigheten

 • Objektsnummer:
  126165
 • Fastighetsbeteckning:
  Stigslund 48:2
 • Adress:
  Norra Kungsvägen 57, Gävle
 • Stadsdel:
  Stigslund
 • Verksamhet:
  Förskola
 • Verksamhetens webbplats