1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Äppelträd förenar stadsdelar vid Gavlehov

Äppelträd förenar stadsdelar vid Gavlehov

28 sept 2022

Förra veckan färdigställdes Apolonija Šušteršičs konstverk ”Grannar och medborgare” vid Gavlehov. Elever från Stora Sätraskolan, Stigslunds skola och Prolympia var på plats för att plantera varsitt äppelträd.

År 2017 invigdes konstverket som består av en äppelträdgård, en beachvolleyplan och en cirkelformad bänk för möten. Nu har den sista avslutande delen kommit på plats; tre äppelträd som planterats i mitten av bänken utanför Gavlevallen. Träden har ympats från det 200 år gamla äppelträdet som tidigare stod i Sofiaparken i Gävle.

Samverkan mellan skolorna

Inom ramen för konstverket ingår ett samverkansinitiativ mellan tre skolor i området; Stora Sätraskolan, Prolympia och Stigslunds skola, med syftet att öka integrationen och länka samman stadsdelarna. En ljummen dag i september samlas eleverna för att gemensamt plantera träden tillsammans med pomologen Sylve Rolandsson som i projektet bidragit med sin kunskap om äppelträd.

Varje träd representerar en av skolorna och eleverna får i tur och ordning komma fram och plantera sin egen skolas träd. Engagemanget från eleverna är stort och efter varje planterat träd rungar applåderna kring bänken.

Ett levande konstverk

Konstverket kommer nu att fortleva och utvecklas vidare genom skolornas årliga gemensamma äppelaktiviteter i området.

Enligt den regel vi arbetar efter ska 1 % av kalkylerad byggkostnad avsättas till konstnärlig utsmyckning när ett investeringsprojekt överstiger 10 miljoner kronor.