1. Hem
  2. Aktuellt
  3. AI hjälper oss styra värme och ventilation för minskat klimatavtryck

AI hjälper oss styra värme och ventilation för minskat klimatavtryck

I april 2024 började insamlingen av data i projektet för AI-styrning i fastigheter. Målet är att lära oss hur vi kan nå en mer digitaliserad och automatiserad styrning av värme, kyla och ventilation och om resultatet blir bättre för miljö och ekonomi.

Med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) testar vi att styra värme och ventilation i utvalda lokaler till optimal komfort. Målet är att nå jämnare inomhusklimat till en lägre energiförbrukning och kostnad.

Genom projektet ökar vi vår kunskap om vilka effekter en mer digitaliserad och automatiserad fastighetsdrift innebär och i vilken omfattning vi ska använda det i våra lokaler.

Teorin innan projektets start är att AI styrningen kommer att vara effektivare än våra jämförelsefastigheter, då AI styrningen har flera parametrar att jobba med än jämförelsefastigheterna. Men hur mycket effektivare blir spännande att se, säger Markus Vestin, teknisk specialist inom VVS på Gavlefastigheter.

Nya sensorer i sex fastigheter

I projektet ingår Hagaströms skola, Staffansskolan, Stigslunds skola, Vikingaskolan, Bråbänken och Kantorn.

Stigslunds skola

Tre av byggnaderna har utrustats med sensorer som mäter värme och koldioxid i lokalen och styr flöden med hjälp av AI.

Övriga tre fastigheter har sensorer som styr värme och ventilation med samma metod som tidigare. De fastigheterna agerar som jämförelseobjekt i projektet.

Hur fungerar AI-sensorerna?

De AI-styrda sensorerna mäter temperatur och koldioxid och kombinerar den informationen med bland annat väderprognoser och taxor från energileverantörer. Genom avläsning och en unik algoritm uppdateras värdena flera gånger i timmen för maximal anpassning av värme och ventilation.

Mätvärdena tillsammans med byggnadens förutsättningar och hur den används kan hjälpa oss att påverka energikostnader och inomhusklimat.

Markus Vestin, teknisk specialist VVS, Sture Johansson, drifttekniker och Adam Nordlander, IT-systemspecialist är några i Gavlefastigheters projektgrupp.

Pilotprojekt

Projektet startade i december 2023 och mätvärdesinsamlingen pågår april 2024 – augusti 2025. Efter det utvärderas projektet.
– I utvärderingen måste vi tänka på att kostnaden för att utrusta och styra en fastighet med hjälp av AI är idag betydligt dyrare än jämförelsefastigheterna, fortsätter Markus sin analys.

I projektets arbetsgrupp finns tekniska specialister inom VVS och energi, drifttekniker, systemförvaltare med flera.

Vi alla ser fram emot det här projektet och hoppas det kommer ge massa nyttig information i vårt jobb med att öka digitaliseringen och minska vårt klimatavtryck, avslutar Susanne Blomdahl, digitaliseringschef på Gavlefastigheter.