Vår värdegrund

Vår värdegrund har tagits fram av Gavlia-koncernens medarbetare under en gemensam värdegrundsdag. Värdegrunden beskriver hur vi vill bemöta varandra och våra kunder i det dagliga arbetet, för att alla ska kunna trivas och må bra på jobbet.

Gavlia-koncernens värdegrund består av respekt, ansvar, engagemang och gemenskap.

Gemenskap

 • Vi inkluderar alla och ger alla möjlighet att vara delaktiga.
 • Alla kan känna sig trygga på jobbet.
 • Vi skrattar tillsammans och har roligt ihop. 

Ansvar

 • Vi gör vårt bästa och levererar i tid.
 • Vi ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs.
 • Vi litar på varandra och håller det vi lovar.

Respekt

 •  Vi accepterar varandras olikheter
 •  Alla är lika mycket värda.
 •  Vi tar hänsyn och lyssnar på varandra.

Engagemang

 •  Vi ser varandra och låter alla komma till tals.
 •  Vi uppskattar varandras olikheter och tar till vara på allas kunskaper.
 •  Vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Symbol för hbtqi-certifiering

Hbtqi-certifiering

Gavlia-koncernen arbetar för att vara en verksamhet fri från diskriminering där alla medarbetare och kunder behandlas likvärdigt och med respekt. Det är också av stor vikt att våra lokaler och utemiljöer utformas så att ingen exkluderas. För att öka kunskapen har samtliga medarbetare genomgått en hbtqi-utbildning i samarbete med RFSL som omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Alla bolag inom Gavlia-koncernen är hbtqi-certifierade.

Sidan uppdaterades senast 16 mars 2022