För hyresgäster

Här hittar du information som kan vara till hjälp för dig som är hyresgäst i våra kommunala och kommersiella fastigheter.

Vill du felanmäla lokaler?
Gör en felanmälan >>

Vill du veta ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler?
Se regler och policys >>

Har du funderingar kring inomhustemperaturer?
Se mer info här >>

Sidan uppdaterades senast 29 oktober 2018