Markbyggarna blir dotterbolag till Gavlefastigheter

20nov

Från och med 1 januari 2014 blir Markbyggarna Gävle kommun AB ett dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Markbyggarna är en välfungerande entreprenör med bred kompetens inom mark-, park- och gatuområdet. De levererar entreprenadtjänster inom vinter och barmarksunderhåll, parkunderhåll, lekplatsunderhåll, väg och markbyggnad inom Gävle kommunkoncern.

Markbyggarna arbetar för attraktiva och hållbara utomhusmiljöer. På så sätt kan de, tillsammans med sin kunder, skapa upplevelsen av ett tryggt, snyggt och välskött Gävle.

Vi på Gavlefastigheter är stolta över att tillsammans med Markbyggarna få arbeta för Gävles bästa.

 

 

Ärendet om att bolagisera Markbyggarna beslutades på Kommunfullmäktiges möte, den 16 december 2013, att återremiteras. Detta för att säkerställa alla Markbyggarnas ekonomiska handlingar innan bolagiseringen. Ärendet kommer att tas upp på Kommunfullmäktiges nästa möte som är planerat till den 24 februari, vilket försenar bolagiseringen till 1 mars 2014.

Sidan uppdaterades senast 17 januari 2014