Gränsdragningslista

Gränsdragningslistan är en detaljerad ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler.

Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst är avsedd att användas internt vid tolkningsfrågor. Dokumentet saknar juridisk rättsverkan och kan inte tillämpas vid extern in- eller uthyrning. I de fall där villkoren i hyresavtalet skiljer sig från denna gränsdragningslista gäller villkoren i hyresavtalet i första hand.

Sidan uppdaterades senast 19 oktober 2022