Bilden är ett montage

Kultur- och bildningscentrum

Vi arbetar för att bygga ett kultur- och bildningscentrum, KBC, på platsen där nuvarande stadsbibliotek ligger, kvarteret Gefle Vapen på söder i Gävle.

Planering och förberedelser för att kunna starta bygget är igång.

På Gävle kommuns webbplats finns information om bakgrund till projektet, detaljplan och hur du som tänkt besöka stadsbiblioteket ska göra under byggtiden.

Nytt kultur- och bildningscentrum, Gävle kommun

Målet är att vi ska uppföra en byggnad med lokaler där mötesplatser för kultur och lärande är givna. Lokalerna ska tillgodose flera olika behov inom området och många aktiviteter ska kunna genomföras parallellt.

Samråd

Möjlighet att lämna in synpunkter på underlaget för Tillståndsprövning för vattenverksamhet med mera, Söder 14:5 ges till berörda fastighetsägare, grannar och allmänhet med flera.

Inkomna yttringar kommer att bifogas till Mark- och miljödomstolen inför tillståndsprövning för vattenverksamhet med mera.

Samrådstiden sträcker sig till och med 2020-12-22

Dokument

Kungörelsebrev - Undersökningssamråd inför tillståndsprövning för vattenverksamhet m.m, Söder 14:5

Samrådsunderlag för undersökningssamråd – Tillstånd för vattenverksamhet

Komplettering av Byggbuller enligt avsnitt 6.2 Samrådsunderlaget

Sidan uppdaterades senast 30 november 2020