Nollvision mot skadegörelse i skolorna

Vi arbetar aktivt med att minska skadegörelsen på våra skolor genom projektet Nolla Sabbet. Vårt arbete handlar om att vi försöker skapa goda relationer till eleverna, att vi informerar om vad skadegörelse innebär och att vi visar eleverna andra aktiviteter som är roligare än ska. Arbetet har vi gjort genom informationsinsatser på skolor, event för elever i grundskolan och resor tillsammans med fritidsgårdar. Tillsammans med de unga i Gävle vill vi skapa trygga och snygga skolor där eleverna kan trivas och må bra. 

Andra åtgärder för att Nolla Sabbet

Nolla Sabbet har också prioriterat att åtgärda skadegörelse så snart som möjligt och försvåra skadegörelse genom exempelvis klotterskydd, extra belysning, okrossbart glas och kameraövervakning.

Ska vi lyckas sänka skadegörelsen måste vi samarbeta med elever, lärare, rektorer och övrig personal på skolorna. Tillsammans kan vi stoppa skadegörelsen och Nolla sabbet. Följ oss gärna på instagram och facebook och var med oss och Nolla Sabbet! 

Sidan uppdaterades senast 14 april 2020