Miljöbyggnad - Vi bygger för en hållbar framtid

Hos oss hittar du flera miljöprojekt. I dagsläget har vi tre Miljöbyggnader som är energieffektiva och byggda utan skadligt byggmaterial.

Genom att bygga enligt Miljöbyggnad Silver säkerställer vi att vi bygger miljö- och kvalitetssäkra byggnader som håller många år framöver. Certifieringen visar att våra byggnader är energieffektiva, har hög kvalitet på inomhusklimatet och att de byggs och förvaltas med bra byggmaterial. Exempel på områden som mäts och betygssätts är energianvändning, förnybar energi, luftkvalitet, fukt och byggnadsmaterialets innehåll och påverkan på klimatet. Vi bygger alla våra nybyggnationer enligt Miljöbyggnad Silver. Idag har vi tre byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggnad och ett tiotal byggnader där certifiering pågår.

Det här är vår tre certifierade miljöbyggnader:

Östers förskola
Kustbevakningen
Vallbackssporthall

Giftfri förskola

Idag vet vi att barn är extra känsliga för farliga kemiska produkter. Därför är det extra viktigt för oss att vi är medvetna om vilka material som vi bygger våra förskolor med. I alla våra byggprojekt arbetar vi med ett verktyg som heter Byggvarubedömningen för att säkerställa att de byggmaterial som används inte innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. Vi vill skapa miljöer som är hälsosamma för alla som ska använda och vistas i våra lokaler. 

I projekten använder vi byggmaterial som är rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömning medan vi i våra byggprojekt på förskolor ställer ännu högre krav och bygger med material som är rekommenderade.

Sidan uppdaterades senast 14 april 2020