Utredning föreslår ny bassäng på Fjärran och nedläggning Valbobadet

12nov

Gavlefastigheter och Kultur & fritid Gävle kommun har under hösten gjort en gemensam utredning om badverksamhet inom Gävle kommun.

Utredningen beskriver både nuläget och framtida behov av badverksamhet. Av sex olika alternativ föreslår utredningen att lägga ner Valbobadet och bygga en multibassäng vid Fjärran Höjderbadet.

-      Det är stora och dyra anläggningar att driva och underhålla för Gävle kommun. Vi har gjort utredningen för att kunna ta rätt beslut och arbeta fram en hållbar utvecklingsplan för kommunens badverksamhet. Utredningen ska vara ett faktaunderlag för framtida beslut, säger Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid.

Utredningen omfattar de fyra kommunala baden i Gävle kommun som är Fjärran Höjderbadet, Valbobadet, Lillhagsbadet och Hemlingbybadet. Arbetsgruppen har analyserat hur baden används, vilket skicka de är i, organisation och lagkrav. Det är endast badverksamheten som studerats och inte gym, kafé, relax, rehabilitering etc. Gavlefastigheter har också genomfört tekniska besiktningar av alla bad utom Lillhagsbadet som nyligen renoverats. De tekniska besiktningarna av baden är viktiga för att bedöma anläggningarnas skick, underhållsbehov och funktionalitet. Utredningen har också tagit del av tidigare undersökningar, en omvärldsanalys av jämförbara kommuners badverksamhet och den befolkningsprognos som finns för Gävle kommun 2025.

Utredningen belyser olika effekter av sex olika investeringsalternativ. Utredningen föreslår därför det alternativ som innebär att Valbobadet läggs ned och en ny multibassäng byggs på Fjärran Höjderbadet. Hemlingbybadets framtid föreslår utredarna bör diskuteras med hänsyn till hela Hemlingby friluftsområde.

En ny multibassäng innebär en botten som är höj- och sänkbar och kan anpassas till olika verksamheter som vattengympa eller simskola. Simskoleverksamheten kommer att öka och det är också en viktig del i skolans undervisning. En annan grupp som förväntas öka är vuxna 65 år och äldre som i stor utsträckning motionssimmar. Behovet av en extra bassäng för Gävle kommuns simklubbar, som främst har unga deltagare, är ett annat stort behov idag.

Utredningen kommer att utgöra underlag för kommande beslut kring investeringar i badverksamheten.

Sidan uppdaterades senast 24 oktober 2014