Samuel Costa Nordvall i köket tillsammans med kock på Mårdvägens förskola.

Bilden är från platsbesök på Mårdvägens förskola, april 2020. Bild: Gävle Energi AB

Energisparsatsning med god eftersmak

01jul

I slutet på april hölls sista workshopen av fyra med kommunens egna kockar i projektet Energismarta kök. Projektet har pågått under ett år med 35 kockar från förskolor inom Gävle kommun. Gavlefastigheter och Gävle Energi är initiativtagare till projektet.

Vid den första workshopen kunde alla kockar träffas fysiskt tillsammans med Samuel Costa Nordvall, energipedagog på Gävle Energi som har hållit i projektet, Johanna Galfvensjö, fastighetsförvaltare, Kajsa Stucki, energicontroller på Gavlefastigheter och Patrik Lindqvist, drifttekniker på Gavle Drift & Service. Sedan följde platsbesök på respektive förskola. Då åkte Samuel och Patrik till samtliga deltagares kök för att titta på och diskutera vilken köksutrustning de har, hur de jobbar och vad de kan förändra i sitt arbetssätt och hur de använt utbildningsmaterialet.

Därefter har restriktionerna i samhället gjort att de tre kvarvarande workshops har hållits digitalt i tre mindre grupper. Vid den sista workshopen fick deltagarna utbyta reflektioner och nya kunskaper från projektet. Samuel berömmer samtliga deltagare för deras engagemang och berättar att projektet har bidragit till en energibesparing för de medverkande förskolorna på 76 704 kwh under året. Det motsvarar årsanvändningen av el på en större förskola eller hushållselen i 15 villor.

Satsning på förskolornas kök

Kockarna på förskolorna med egna tillagningskök valdes ut för att de gemensamt har stor möjlighet att påverka förskolans totala energianvändning. Samtidigt är det lätt att göra uppföljning av energiåtgången på en förskola genom de el- och fjärrvärmemätare som finns där. Pedagogerna på förskolorna har haft energi- och miljöutbildning så för att få med hela förskolan behövde även personalen i köken engageras i energibesparing.

Samuel Costa Nordvall framför kyl tillsammans med kocken i köket på Sörby förskola.

Samuel Costa Nordvall i köket på Sörby förskola. Bild: Gävle Energi AB, april 2020

Rutiner som ger ett mer energismart arbete

Det är framförallt vanan att utföra ett arbete på ett visst sätt som har utmanats under året och flera av deltagarna har börjat med nya rutiner som bidrar till att minska energianvändningen.

Exempelvis; dra ut kontakten till maskiner, fylla diskmaskinen, starta storköksmaskinen vid rätt tidpunkt, beroende på mängd mat som ska in i ugnen kan övervägande göras om att använda spis, stekhäll eller kokeri istället – de drar mindre el. Planera uttag ur frys och kyl så att dörren inte behöver öppnas så ofta, frysen drar mer el om det ligger varor mot väggarna – i bästa fall placeras varorna i centrum av frysen.

Några av kockarna har inte gjort så stora förändringar i sitt arbetssätt, de har jobbat energismart sedan tidigare eller har utifrån förutsättningar i köken mer begränsade möjligheter till att göra förändringar.

Effekter och resultat

Energibesparingen visar att vi skulle kunna åka 9,6 varv runt jorden med en elbil på de 76 704 kwh som sparats. Utbildning i användandet av maskinerna ger mer hållbara storkök och längre livslängd på maskinerna. 

Alla som gör lite bidrar till mycket. Tillsammans åstadkommer vi betydelsefulla energibesparingar.

”Genom samarbete, stöttning, peppning och att påminna varandra​ har vi sänkt energianvändningen.” – Samuel Costa Nordvall, energipedagog

”Kockarna har visat stort engagemang och gjort betydande insatser under projektet, det har känts väldigt bra.” – Johanna Galfvensjö, fastighetsförvaltare

”Fler kockar har fått större förståelse för funktionerna på maskinerna i köken. Det ger flera vinster, exempelvis ökad kunskap som minskar fel på maskinerna och när funktioner används på rätt sätt så minskar energiförbrukningen.” – Patrik Lindqvist, drifttekniker storkök

Sidan uppdaterades senast 1 juli 2021