Parkering i anslutning till våra fastigheter

Det är viktigt för oss att kunna garantera en trygg och säker trafikmiljö i anslutning till våra byggnader. Här följer information om vad som gäller för parkering vid våra fastigheter.

Trygg och säker trafikmiljö

Vi på Gavlefastigheter eftersträvar en trygg och säker miljö i anslutning till våra fastigheter. Detta enligt Gävle kommuns Miljöstrategiska program som bland annat styr alla kommunala verksamheter i riktningen att minska vår bilåkning och främja mer miljövänliga transporter som gång, cykel- och kollektivtrafik. För att kunna hämta och lämna barn på ett säkert sätt vid våra förskolor och skolor, så finns det platser avsedda för parkering i max 20-minuter.

För att skapa en trygg och säker trafikmiljö kring våra objekt så förväntar vi oss att ni håller hastighetsbegränsningarna och anpassar hastigheten till rådande förhållanden. Vid större delen av våra fastigheter vistas många barn, därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och följer trafikreglerna. Parkering sker enligt gällande parkeringsbestämmelser.

Parkeringstillstånd

På Gavlefastigheters mark krävs tillstånd för att parkera. Inom Gävle Kommuns betalzon gäller avgiftsbelagda tillstånd, utanför betalzonen regleras parkeringen med avgiftsfria tillstånd. Karta över parkeringsområden hittar du på Gävle Parkeringsservice hemsida. Som anställd i Gävle kommun kan du ansöka om parkeringstillstånd på ditt arbetsställe. Du ansöker om Parkeringstillstånd för Gavlefastigheters parkeringar via www.gavleparkering.se.

Parkeringstillstånd för servicefordon är endast avsett för entreprenörer som anlitas av Gavlefastigheter med behov att parkera i sin yrkesutövning.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen kring våra fastigheter utförs av Gävle Parkeringsservice AB, som även utför parkeringsövervakningen på Gävle kommuns gator. Verksamheterna kan anmäla felparkerade fordon till Gävle Parkeringsservice AB.

Sidan uppdaterades senast 14 maj 2019