Nolla sabbet

Nollvision mot skadegörelse i skolorna.

Gavlefastigheter arbetar för att förebygga skadegörelse på skolorna. Arbetet har prioriterat att åtgärda skadegörelse så snart som möjligt och försvåra skadegörelse genom exempelvis klotterskydd, extra belysning, okrossbart glas och kameraövervakning. Det har även innefattat informationsinsatser på skolor och flera resor tillsammans med fritidsgårdar.

Nolla sabbet verkar bland annat för att

  • Åtgärda skadegörelse så snart som möjligt
  • Försvåra skadegörelsen genom exempelvis klotterskydd
  • Dokumentera och föra statistik över kostnaderna
  • Medvetengöra skolorna om skadegörelsens konsekvenser
  • Samverka med skolor, förskolor och fritidsgårdar

Nollvisionen

Under 2016 hade vi rekordlåga siffror för skadegörelse. På vissa skolor handlar det om enstaka tusenlappar. Därför ser vi nu möjligheten att införa en nollvision. För att nå nollvisionen kommer vi att fortsätta arbeta med förebyggande åtgärder mot skadegörelse.

Vi kommer arbeta för att få ambassadörer på plats i våra fastigheter och goda exempel från där man lyckats. Det här är inte ett arbete som vi kan klara enbart på egen hand. Vi kommer därför att ta hjälp av elever, lärare, rektorer och andra som finns på skolorna. Tillsammans kan vi faktiskt stoppa skadegörelsen och Nolla sabbet.

Sidan uppdaterades senast 18 januari 2018