Vad är hållbarhet för oss?

Gavlefastigheters syn på hållbar utveckling stämmer väl överens med den definition av begreppet som gjordes  i FN-rapporten "vår gemensamma framtid" 1987, även kallad Bruntlandrapporten, som lyder:

"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Gavlefastigheter ska, inom samtliga delar av verksamheten, sträva efter och kontinuerligt arbeta för en hållbar utveckling.

Vi vill bidra till ett hållbart Gävle

Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar att bidra till ett hållbart Gävle för kommande generationer. Vi vill därför bygga och förvalta våra fastigheter med omsorg för framtiden.

Sidan uppdaterades senast 16 april 2018